การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สมาพันธรัฐสวิส - สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

Authors

  • วิภา วังศิริกุล
  • บงกช อนังคพันธ์
  • เกศแก้ว ประดิษฐ์

Abstract

การเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-09-06

How to Cite

วังศิริกุล ว., อนังคพันธ์ บ., & ประดิษฐ์ เ. (2013). การศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ณ สมาพันธรัฐสวิส - สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(3). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53782