การใช้กรดไขมันโอเมก้าในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกร

Authors

  • อัจฉรา นิยมเดชา
  • สุรเสน ศรีริกานนท์
  • มงคล คงเสน

Abstract

บทความฉบับนี้   ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้กรดไขมันโอเมก้าในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกร โดยกล่าวถึง ไขมัน คุณสมบัติของไขมันและน้ำมัน หน้าที่ของไขมัน กรดไขมัน การจำแนกประเภท
ของกรดไขมัน กรดไขมันกลุ่มโอเมก้าโดยเฉพาะกรดไขมันโอเมก้า -3 คุณประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า -3 กรดไขมันโอเมก้า -6 คุณประโยชน์ของกรดไขมันโอเมก้า -6 เมทาบอลิซึมของกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า การใช้กรดไขมันโอเมก้า 3 จาก
แหล่งต่างๆ ต่อสมรรถภาพการผลิตของสัตว์ และการใช้กรดไขมันกลุ่มโอเมก้าจากแหล่งต่างๆ ในการเพิ่มคุณภาพซากของสัตว์ พบว่าการเสริมกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า -3 ช่วยในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและช่วยปรับปรุงคุณภาพซากของสุกรคำสำคัญ : สมุนไพร พยาธิตัวกลม แพะ มะเกลือ น้อยหน่า

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

นิยมเดชา อ., ศรีริกานนท์ ส., & คงเสน ม. (2013). การใช้กรดไขมันโอเมก้าในการเพิ่มสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกร. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53795

Issue

Section

บทความวิชาการ