การรวบรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ

Authors

  • มงคล คงเสน
  • อัจฉรา นิยมเดชา
  • วาฟาอ์ หาญณรงค์
  • พนม สุขจันทร์

Abstract

บทความฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นลูกใต้ใบ ชนิดของต้นลูกใต้ใบที่พบในประเทศไทย สรรพคุณโดยทั่วไปของต้นลูกใต้ใบ ประโยชน์ของลูกใต้ใบ องค์ประกอบของสารเคมีในลูกใต้ใบ 
และฤทธิ์ของลูกใต้ใบ และพบว่า ต้นลูกใต้ใบเป็นวัชพืชสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง มีสารที่เป็นประโยชน์ เช่น ไกลโคไซด์ ซาโพนิน ฟลาโวนอยด์ อัลคาลอยด์ แทนนิน และลิกแนน เป็นต้น มีฤทธิ์ต้านไวรัสตับอักเสบ ยับยั้งเชื้อเอดส์ ต้านเชื้อไวรัส 
ลดการอักเสบ ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระ ลดการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร แก้อาการท้องเสีย ต้านเนื้องอก มะเร็งและการก่อกลายพันธุ์ คุมกำเนิด และป้องกันพิษจากพาราเซทตะมอลได้ ต้นลูกใต้ใบเป็นสมุนไพรที่มีสารสกัดที่มีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อร่างกายในด้านการป้องกันโรค และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสัตว์ได้คำสำคัญ : คุณสมบัติ  ประโยชน์  ลูกใต้ใบ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-11-28

How to Cite

คงเสน ม., นิยมเดชา อ., หาญณรงค์ ว., & สุขจันทร์ พ. (2013). การรวบรวมคุณสมบัติและประโยชน์ของต้นลูกใต้ใบ. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(4). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53798

Issue

Section

บทความวิชาการ