การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์

Authors

  • เปลื้อง บุญแก้ว
  • มงคล คงเสน

Abstract

สาคูจัดเป็นพืชที่สามารถใช้ประโยชน์จากทุกส่วนของต้น สาคูมีคุณสมบัติที่เหมาะจะนำมาเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ดี เนื่องจากแป้งสาคู เยื่อในลำต้น กากเยื่อในลำต้น มีส่วนประกอบด้านโภชนะและมีอัตราการย่อยได้ในทางเดินอาหาร
ของสัตว์ใกล้เคียงกับข้าวโพดและมันสำปะหลัง ส่วนทางสาคู และใบสาคู มีโภชนะและการย่อยได้ใกล้เคียงกับหญ้าขนและหญ้ารูซี่ และใบปาล์มน้ำมัน สามารถใช้เยื่อในลำต้นสาคูในสูตรอาหารโคได้ 0.75 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว และใช้เยื่อ
ในลำต้นสาคูทดแทนข้าวโพดได้ในระดับ 75 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหารแพะ นอกจากนั้นสามารถใช้เยื่อในลำต้นสาคูในสูตรอาหารไก่เนื้อได้ในระดับ 20  เปอร์เซ็นต์ และใช้ในสูตรอาหารไก่ไข่ได้ในระดับ 20 – 30 เปอร์เซ็นต์ และทดแทนอาหาร
ปลาสำเร็จรูปได้ในระดับ 50 เปอร์เซ็นต์ และกากเยื่อในลำต้นสาคูสามารถนำไปใช้เลี้ยงแกะได้ในระดับ 1.57 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว คำสำคัญ : สาคู ส่วนประกอบทางเคมี สมรรถภาพการผลิต

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-01-29

How to Cite

บุญแก้ว เ., & คงเสน ม. (2014). การใช้ปาล์มสาคูในอาหารสัตว์. Princess of Naradhiwas University Journal, 6(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53835

Issue

Section

บทความวิชาการ