การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ

Authors

  • ชลธิศา เวทโอสถ
  • นิคม สุวรรณวร

Abstract

ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมืองปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาแนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางหนึ่งคือ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปล่อยรถในการจราจร เพื่อที่จะช่วยในการลดปัญหาการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้กล้องวิดีโอ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประมวลผลภาพเข้ามาใช้เพื่อแก้ปัญหา เนื่องจากต้นทุนต่ำและมีประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีการตรวจจับภาพเคลื่อนไหว การวิเคราะห์บล็อบ การปรับมุมมองภาพในแนวลึก(Perspective) และประมาณค่าความหนาแน่นของการจราจรในเวลาจริง (Real-Time) ซึ่งเป็นวิธีที่ง่าย ไม่ซับซ้อนแต่ผลที่ได้มีประสิทธิภาพ สามารถทดสอบได้ในสถานที่จริงและได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้การจัดการจราจรเป็นไปด้วยความถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถทำงานได้ตลอดเวลาอีกด้วย ในส่วนของผลการทำงานของโปรแกรมนั้น จะทำงานได้ถูกต้องมากกว่า 80%
คำสำคัญ: อัลกอริทึม  การนับปริมาณรถ  การประมวลผลภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-01-21

How to Cite

เวทโอสถ ช., & สุวรรณวร น. (2013). การพัฒนาอัลกอริทึมเพื่อตรวจนับปริมาณรถบนถนนด้วยการประมวลผลภาพจากกล้องวิดีโอ. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53924

Issue

Section

บทความวิจัย