หัวเผาวัสดุพรุนสมรรถนะสูง

Authors

  • กนกกาญจน์ ว่องวัชรพร

Abstract

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา มีนักวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับการเผาไหม้ภายในวัสดุพรุนแบบเปลวชนิดผสมมาก่อน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีการเผาไหม้ที่สะอาดและมีประสิทธิภาพสูง ภายในหัวเผาวัสดุพรุนจะมีการหมุนเวียนความร้อนผ่านโครงสร้างของของแข็งจากด้านหลังเปลวไฟไปสู่บริเวณด้านหน้าเปลวไฟ ด้วยการแผ่รังสีความร้อนและการนำความร้อนในเนื้อของแข็ง ทำให้ได้การเผาไหม้ในลักษณะ excess enthalpy flames ซึ่งการเผาไหม้ที่ได้จะมีความเร็วของเปลวไฟสูงกว่าการเผาไหม้ในบรรยากาศเปิดทั่วไป ขอบเขตการเผาไหม้ที่กว้าง ประสิทธิภาพการแผ่รังสีสูง ในขณะที่การปลดปล่อยมลภาวะต่ำทั้งไนโตรเจนออกไซด์และคาร์บอนมอนออกไซด์ ในบทความนี้ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการการเผาไหม้ในวัสดุพรุนที่ศึกษาด้วยการทดลองและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับวัสดุพรุน หลักการหมุนเวียนความร้อนในการเผาไหม้ การหมุนเวียนความร้อนภายในหัวเผาวัสดุพรุน หัวเผาวัสดุพรุน สมรรถนะของหัวเผาวัสดุพรุน
คำสำคัญ: การเผาไหม้ วัสดุพรุน หัวเผาวัสดุพรุน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-01-21

How to Cite

ว่องวัชรพร ก. (2013). หัวเผาวัสดุพรุนสมรรถนะสูง. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(1). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53932

Issue

Section

บทความวิชาการ