การศึกษาพลังงานไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้รายปี ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง

Authors

  • ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • ฐิติพร เจาะจง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
  • นิพนธ์ เกตุจ้อย วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

Keywords:

แผงเซลล์แสงอาทิตย์, สภาวะการใช้งานจริง, Photovoltaic, Actual Application

Abstract

-

 

Investigation of Annual Photovoltaic Array Yield under Actual Application 

This paper presents an investigation of the annual yield from different photovoltaic (PV) arrays in an actual application. three types of PV arrays were studied; amorphous silicon solar cell (a-Si), polycrystalline silicon solar cell (p-Si) and hybrid silicon solar cell (HIT). The arrays are installed in a 10 kWp PV - AC power plant at the School of Renewable Energy Technology (SERT), Naresuan University in Phitsanulok. The annual yield is found by analyzing data from July 2005 to December 2008. The a-Si, p-Si and HIT modules are respectively found to have the following array yields; in 2005: 885, 739 and 798 kWh/kWp, in 2006: 1,891; 1,676 and 1,779 kWh/kWp, in 2007: 1,761; 1,604 and 1,703 kWh/kWp, and in 2008: 1,670; 1,496 and 1,583 kWh/kWp.

Downloads

Issue

Section

บทความวิจัย