Announcements

ขออภัยในความล่าช้าในการดำเนินงานของวารสาร

2021-07-11

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้การดำเนินงานของทางวารสารในหลายๆ ส่วน รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่บทความในวารสารในปี พ.ศ. 2564 นี้ ล่าช้าเป็นอย่างมาก ทางวารสารจึงกราบขออภัยทุกท่านที่ส่งบทความมาร่วมตีพิมพ์กับทางวารสารมา ณ ที่นี้

ทั้งนี้การดำเนินงานของวารสารยังเป็นไปตามปกติ ซึ่งทางวารสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะดีขึ้นในเร็ววัน และขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากสถานการณ์นี้

สัตวแพทย์มหานครสาร อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 1

2018-03-05

วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)