สัตวแพทย์มหานครสาร อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 1

2018-03-05

วารสารสัตวแพทย์มหานครสาร ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่มที่ 1 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 5 ปี (1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567)

Vol. 18 No. 1 (2023): January - June

Published: 2023-08-14

Prevalence of Gastrointestinal Nematodes in Goats in Chainat Province

Kalyakorn Wongrak, Phayap Bunpook, Ratchada Numhom, Naritsara Baingen

137-145

View All Issues