หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

Authors

  • สุมาลี กรดกางกั้น

Abstract

มนุษย์ทุกคน คงเห็นพ้องต้องกันว่า การตลาดในยุคปัจจุบันนับตั้งแต่โลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา การแข่งขันเพื่อแย่งชิงลูกค้า การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด หรือผู้นำทางการตลาด ต่างมีความเข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น เหตุผลสำคัญ ประการหนึ่งคือ ผู้ประกอบการธุรกิจในยุคปัจจุบัน สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพได้เพิ่มขึ้น  เพราะใช้เทคโนโลยีทางด้านการผลิตที่ทันสมัย และมีสมรรถภาพสูงกว่าในอดีต ประกอบกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ทำให้สินค้าและบริการที่ผลิตออกมามีจำนวนมากเกินกว่าความต้องการของตลาดในปัจจุบันเกือบทุกอุตสาหกรรม ดังนั้น หากต้องการเอาชนะใจหรือพิชิตใจลูกค้าให้ได้ผลสัมฤทธิ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ต้องมีกลเม็ดหรือกลยุทธ์ที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน รวมทั้งคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ในการนำเสนอสินค้าออกสู่ตลาด เพื่อให้ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจส่วนใหญ่มีเป้าหมายเดียวกัน นั่นก็คือ การชนะใจลูกค้าและชนะคู่แข่งขัน
คำสำคัญ :   หลักและวิธีการ  การพิชิตใจลูกค้า  กลุ่มเป้าหมาย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

กรดกางกั้น ส. (2013). หลักและวิธีการในการพิชิตใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53765

Issue

Section

บทความวิชาการ