ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ปักกิ่งกับเทศกาลงานแอปเปิล

Authors

  • ระวี เจียรวิภา

Abstract

ประเทศจีน...

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2013-05-30

How to Cite

เจียรวิภา ร. (2013). ท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ปักกิ่งกับเทศกาลงานแอปเปิล. Princess of Naradhiwas University Journal, 5(2). Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/53767