การบริหารร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง

  • กาญจนา โกทิยะ
  • ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
Keywords: การบริหารร่างกาย, บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง, หญิงตั้งครรภ์

Abstract

การตั้งครรภ์ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านกายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบต่างๆในร่างกาย เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ โดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อ เมื่ออายุครรภ์และน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นร่างกายจะมีการปรับตัวของกระดูกสันหลังส่วนเอวเพื่อรักษาสภาวะสมดุลของร่างกายไว้ไม่ให้ล้ม กล้ามเนื้อและข้อต่อทางด้านหลังต้องหดตัวต้านไว้เพื่อถ่วงดุลจุดศูนย์กลางของร่างกาย ทำให้เกิดการแอ่นหลังมากขึ้นส่งผลให้หญิงตั้งครรภ์มีอาการปวดหลังส่วนล่าง ซึ่งวิธีการบรรเทาอาการนี้มีมากมายแต่ที่นิยมปฏิบัติวิธีหนึ่งคือ การบริหารร่างกายในระยะตั้งครรภ์ ดังนั้นหากหญิงตั้งครรภ์มีการบริหารร่างกาย อย่างถูกต้องสม่ำเสมอและต่อเนื่องมากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์ จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลัง หน้าท้อง     อุ้งเชิงกราน และกล้ามเนื้อขา ลดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ ลดอาการปวดหลังส่วนล่างและสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ดีขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.
How to Cite
โกทิยะก., & ศิริพันธุ์ศ. (1). การบริหารร่างกายของหญิงตั้งครรภ์เพื่อบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง. Princess of Naradhiwas University Journal, 8(3), 154-167. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/pnujr/article/view/65416
Section
บทความวิชาการ