เมทริกซ์ในฐานะที่เป็น Γ– กึ่งกรุป

Main Article Content

ธวัชชัย คำประภัสสร

Abstract

vol23_no2_86-101_800

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คำประภัสสร ธ. (2015). เมทริกซ์ในฐานะที่เป็น Γ– กึ่งกรุป. Journal of Science Ladkrabang, 23(2), 86–101. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31509
Section
Research article