การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ

Main Article Content

ดวงกมล เรือนงาม

Abstract

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประชาชนจำนวนมากใส่ใจสุขภาพ นอกจากอาหารมื้อหลักที่ต้องรับประทานในแต่ละวันแล้วประชาชนเริ่มหันไปบริโภคอาหารเสริมที่มีองค์ประกอบของสารมีประโยชน์ เช่น สารต้านอนุมูลอิสระ สารต้านอนุมูลอิสระสามารถพบได้ในพืชสาหร่าย และยีสต์ แต่คงเป็นการยากที่จะบริโภคพืชในปริมาณมากเพื่อให้ได้ปริมาณที่เพียงพอตามความต้องการของร่างกาย จึงทำให้การสกัดเข้ามามีส่วนสำคัญเพื่อดึงหรือสกัดเอาสารที่มีประโยชน์ออกมาจากพืชที่ต้องการทำให้เข้มข้นแล้วบรรจุในรูปแคปซูลพร้อมบริโภค วิธีการสกัดที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญต่อการสกัดสารที่มีประโยชน์ที่มีฤทธิ์ของการต้านอนุมูลอิสระ วิธีการสกัดสารแบบดั้งเดิมเป็นวิธีการสกัดที่ง่ายแต่สิ้นเปลืองตัวทำละลาย ได้แก่ การสกัดโดยชุดซอกห์เลต (Soxhlet) การสกัดด้วยวิธีการแช่ (Maceration) นอกจากนี้ยังมีวิธีการสกัดโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงร่วมด้วยในการสกัด (Ultrasound-assisted Extraction, UAE) ใช้หลักการของคุณสมบัติสารในการเกิดฟองก๊าซที่มีแรงดันสูง และวิธีการสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมด้วยในการสกัด (Microwave-assisted Extraction, MAE) ซึ่งจะใช้คุณสมบัติของตัวทำละลายในการต้านทานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อวางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กไฟฟ้า และในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาการสกัดวิธีใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นที่นิยมเนื่องจากง่ายต่อการแยกตัวทำละลายออกเมื่อสกัดเสร็จสมบูรณ์คือ วิธีการสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ (Subcritical Water Extraction, SWE) และวิธีการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้สภาวะวิกฤติยวดยิ่ง (Supercritical Carbon Dioxide Extraction, SC-CO2)

คำสำคัญ : สารต้านอนุมูลอิสระ ชุดซอกห์เลต, วิธีการแช่, วิธีการสกัดโดยใช้คลื่นเสียงร่วมด้วยในการสกัด, วิธีการสกัดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟร่วมด้วยในการสกัด, วิธีการสกัดด้วยน้ำกึ่งวิกฤติ, วิธีการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ภายใต้สภาวะวิกฤติยวดยิ่ง

 

Abstract

Extraction (MAE) have been also investigated. The mechanisms of these two People have recently concerned and taken care of health. Other than meal which they have to take in each day, they take supplements which are composed of useful compounds such as antioxidants. Antioxidants are found in many types of plants, algae and yeasts. It’s rarely possible to consume large amount of plants in the same time to achieve the suitable dose, and therefore, the extraction will be the crucial role in pulling the important substances from such plants and concentrate these substances in ready-to-eat encapsulated formulations. The extraction method must be appropriate to keep these compounds in the form with antioxidant activity. The conventional methods are extraction by using a Soxhlet apparatus and by soaking in solvent. They are convenient to use, however, they use large amount of solvent. Accompanying with solvent, the use of ultrasound in Ultrasound-assisted Extraction (UAE) and microwave in Microwave-assisted extraction methods depend on the properties of solvent in bubbling and performing as resistance in microwave field, respectively. The new developed green technology with easy to remove solvent is using water under subcritical condition (Subcritical Water Extraction, SWE) and carbon dioxide under supercritical condition (Supercritical Carbon Dioxide Extraction, SC-CO2).

Keywords: Antioxidant, Soxhlet, Maceration, Ultrasound,-assisted extraction, Microwave-assisted extraction, Subcritical water extraction (SWE), Supercritical carbon dioxide extraction (SC-CO2)

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เรือนงาม ด. (2015). การสกัดสารต้านอนุมูลอิสระ. Journal of Science Ladkrabang, 23(2), 120–139. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/science_kmitl/article/view/31516
Section
Academic article