ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ำตกร่มเกล้า-ภราดร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

Authors

  • ดร.สหณัฐ เพชรศรี
  • รองศาสตราจารย์จิตราภรณ์ ธวัชพันธ
  • สุวรรณ ภานุนำภา
  • ศศิธร ศรีจันทร์

Keywords:

เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น, น้ำตกร่มเกล้า-ภราดร, ภูหินร่องกล้า

Abstract

จากการศึกษาความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ำตกร่มเกล้า-ภราดร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างเดือนมกราคม 2557- เดือนมกราคม 2558 พบว่า สามารถจำแนกได้ 12 วงศ์ 25 สกุล 39 ชนิด ซึ่งจัดเป็นพืชใกล้เคียงเฟิร์น 1 วงศ์ 1 สกุล 3 ชนิด และจัดเป็น เฟิร์น จำนวน 11 วงศ์ 24 สกุล 36 ชนิด โดยวงศ์ที่พบมากที่สุด ได้แก่ วงศ์ Polypodiaceae (9 ชนิด) Aspleniaceae (7 ชนิด) และ Dryopteridaceae (6 ชนิด) ส่วนวงศ์ Pteridaceae และ Selaginellaceae พบวงศ์ละ 3 ชนิด ในขณะที่วงศ์ Davalliaceae, Hymenophyllaceae, Tectariaceae, Thelypteridaceae และ Woodsiaceae พบวงศ์ละ 2 ชนิด ส่วนวงศ์ Dennstaedtiaceae และ Oleandraceae พบวงศ์ละ 1 ชนิด เมื่อจำแนกพรรณไม้ที่พบตามลักษณะถิ่นอาศัยพบว่ามี 4 กลุ่ม คือ กลุ่ม ที่อาศัยบนดิน (17 ชนิด) กลุ่มที่อาศัยบนหิน (9 ชนิด) กลุ่มอิงอาศัย (2 ชนิด) และกลุ่มที่สามารถขึ้นอยู่ในถิ่น อาศัยมากกว่า 1 แบบ (11 ชนิด)

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-09-01

How to Cite

เพชรศรี ด., ธวัชพันธ ร., ภานุนำภา ส., & ศรีจันทร์ ศ. (2015). ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นบริเวณน้ำตกร่มเกล้า-ภราดร อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 8(3), 47–60. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/183745

Issue

Section

Original Articles