การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง

Authors

  • ศรายุทธ วัยวุฒิ

Keywords:

กังหันลมความเร็วต่ำ, ชุมชนขาดแคลนไฟฟ้า

Abstract

บทคัดย่อ

 ได้ทำการออกแบบและสร้างกังหันลมเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าสำหรับชุมชนไร้สายส่ง โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจความเร็วลมของประเทศไทย โดยออกแบบกังหันลมให้สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้าน 1 หลัง ซึ่งต้องการกำลังไฟฟ้าประมาณ 320 วัตต์ นำกังหันลมที่สร้างขึ้นนี้ไปทดลองใช้บริเวณทุ่งทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีค่าความเร็วลมเฉลี่ยใกล้เคียงกับความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศไทย กังหันลมดังกล่าวสร้างจากวัสดุที่หาง่ายในชุมชนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.4 เมตร ผลิตไฟฟ้าโดยให้กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่ ประมาณ 14.3 วัตต์ที่ความเร็วลมประมาณ 2.9 เมตร/วินาที และชาร์จไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสู่แบตเตอรี โดยใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สร้างเองจากขดลวดและแม่เหล็กถาวรพบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากกังหันลมในเวลา 1 วันมีค่า 343.14 วัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเมื่อนำมาชาร์จแบตเตอรี่จะสามารถสำรองไฟฟ้าให้กับบ้านได้ประมาณ 1 ชั่วโมง

คำสำคัญกังหันลมความเร็วต่ำ ชุมชนขาดแคลนไฟฟ้า


Abstract

  An electricity generation wind turbine was designed and fabricated for electricity generation and supply to a non-grid community house. The electricity of 320 W was consumed by a sample house that was the first requirement of the design. An experiment for collecting data was set up at Tung Talaygaew, Phitsanulok that there was nearly average wind speed to the average wind speed of Thailand.The wind turbinewas madefrom available materials in the community with the diameter of 2.4 m, and generated the electricity around 14.3 W at wind speed of 2.9 m/s.A battery was charged by the wind turbine electric generator that made from simple electric coils and permanent magnets. The experimental result was found that the electricity wind turbine energy output in one day was about 343.14 Wh, and was charged to the battery for supply electricity to the house for 1h approximately.

Keywords: Low speed wind turbineNon-grid community

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

วัยวุฒิ ศ. (2015). การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อใช้ในบ้านสำหรับชุมชนไร้สายส่ง. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 6(1), 25–36. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/29451

Issue

Section

Original Articles