ผักพื้นบ้านชาวไทยทรงดำบริเวณตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

Authors

  • ยุธยา อยู่เย็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Keywords:

ผักพื้นบ้าน, ไทยทรงดำ, ตำบลดอนมะเกลือ, จังหวัดสุพรรณบุรี, Indigenous plants, Thaisongdum, Don Makluea, SuphanBuri

Abstract

บทคัดย่อ

จากการศึกษาอนุกรมวิธานผักพื้นบ้านของชาวไทยทรงดำบริเวณตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยทำสำรวจและเก็บรวบรวมผักพื้นบ้านระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงเดือนตุลาคมพ.ศ. 2551 พบผักพื้นบ้านทั้งสิ้น 50 ชนิด  แบ่งออกเป็น 26 วงศ์ 44 สกุล ซึ่งวงศ์ที่พบมากที่สุดคือ วงศ์ Cucurbitaceae และ วงศ์ Leguminosaeพบวงศ์ละ 7 ชนิด โดยผักพื้นบ้านวงศ์ Cucurbitaceae ที่สำรวจพบได้แก่ แตงกวา (Cucumiss ativus L.) ตำลึง (Coccinia grandis (L.) Voigt.) ฟักทอง (Cucurbita moschata Duchesne) บวบเหลี่ยม (Luffa acutangulaRoxb.) มะระขี้นก (Momordica charantia L.) บวบงู (Trichosanthes anguina L.) และบวบหอม (Trichosanthes cucumerina L.) ส่วนผักพื้นบ้านในวงศ์ Leguminosae ที่สำรวจพบได้แก่  ชะอม(Acacia pennata ssp. insuavis Nielsen.) ผักแปบ (Dolichos lablab L.) กระถิน (Lucaena leucocephala (Lam.) de Wit) ขี้เหล็ก (Senna siamea (lam.) Irwin & Barneby) แค (Sesbania grandiflora (L.) Desv.) มะขาม (Tamarindus indica L.) และถั่วฝักยาว (Vigna sinennsis Savi) โดยพบว่าส่วนใหญ่ชาวไทยทรงดำนิยมรับประทานผักพื้นบ้านในลักษณะของผักสด ผักดอง หรือลวกรับประทานกับน้ำพริกประเภทต่างๆ ได้แก่น้ำพริกปลาร้า น้ำพริกกะปิ มากกว่าจะนำมาใช้ประกอบเป็นอาหาร หรือหากนำมาประกอบเป็นอาหาร ก็มักจะเป็นตำรับอาหารที่ได้รับอิทธิพลการรับประทานมาจากชาวไทยภาคกลาง เช่น แกงส้ม ห่อหมก แกงขี้เหล็ก และผัดผัก เป็นต้น อย่างไรก็ตามพบว่ามีบางรายการอาหารที่มีลักษณะวัฒนธรรมการรับประทานเฉพาะกลุ่มของชาวไทยทรงดำได้แก่ “จุ๊บ” ซึ่งเป็นตำรับอาหารจากผักพื้นบ้านที่ยังคงได้รับความนิยมในการรับประทานในหมู่ชาวไทยทรงดำและยังนิยมใช้เป็นอาหารในพิธีกรรมต่างๆอีกด้วย

คำสำคัญ : ผักพื้นบ้าน; ไทยทรงดำ; ตำบลดอนมะเกลือ; จังหวัดสุพรรณบุรี

 

Abstract

The taxonomic study of indigenous plants of Thaisongdum in Don Maklueasubdistrict, U Thong district, SuphanBuri province was conducted during November 2550 - October 2551. A total 50 speciese in 26 Families and 44 genera were found. Two families are the most common i.e. Cucurbitaceae 7 species (Cucumis sativusL., Coccinia grandis (L.) Voigt., Cucurbita moschata Duchesne, Luffaacutangula Roxb.,Momordica charantia L., Trichosanthes anguina L. and Trichosanthes cucumerina L.) and Leguminosae 7 species (Acacia pennata ssp. Insuavis Nielsen., Dolichos lablab L., Lucaena leucocephala (Lam.) de Wit, Senna siamea (lam.) Irwin & Barneby, Sesbania grandiflora (L.) Desv., Tamarindus indica L. and Vigna sinennsis Savi. Indigenous plants were used as fresh vegetable, pickles and boiled vegetable for eating with chili paste (namprikplara and namprikkapi) and also cooked as food which the recipes were often influenced by the central Thai food. However, there are some food recipes which are specific of Thaisongdum food culture such as “Chup” that is still popular among Thaisongdum and also used in various rituals as well.

Keywords: Indigenous plants; Thaisongdum; Don Makluea; SuphanBuri

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

อยู่เย็น ย. (2013). ผักพื้นบ้านชาวไทยทรงดำบริเวณตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(2), 99–112. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5104

Issue

Section

Original Articles