อาหารปลอดภัยนำครัวไทยสู่ครัวโลกและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมอาหารไทย

Authors

  • ณรงค์ ศิขิรัมย์ ภาควิชามนุษยสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ศิขิรัมย์ ณ. (2012). อาหารปลอดภัยนำครัวไทยสู่ครัวโลกและความอยู่รอดของอุตสาหกรรมอาหารไทย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 5(1), 71–84. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5169

Issue

Section

Review Articles