พืชสกุลติ้ว คุณค่าที่มากกว่าผักพื้นบ้าน

Authors

  • ยุธยา อยู่เย็น อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

อยู่เย็น ย. (2013). พืชสกุลติ้ว คุณค่าที่มากกว่าผักพื้นบ้าน. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 4(1), 67–72. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5195

Issue

Section

Review Articles