การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย

Authors

  • กััลยาภรณ์ จันตรี หลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • ทิฐิมา นวลบุญ หลักสูตรชีวประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

Abstract

Abstract

This research was a study of the optimized conditions of polymerization graphing by thermal induction to introduce functional monomers onto the surface of polyethylene(PE) and polypropylene (PP) films. The study used two different monomers: acrylic acid and maleic anhydride, with the use of benzoyl peroxide as initiator and then followed by graphing with bisaminoproproxy butane. It was found that when PE and PP films were graphed with 25 % (w/w) acrylic acid, the monomer graphing percentages appeared to be 9.88 percent and 5.68 percent, respectively; whereas when they were graphed with 25% (w/w) maleic anhydride, the counterpart percentages for PE and PP films appeared to be 4.05 percent and 3.16 percent, respectively. Therefore, the graphing percentages on PE and PP films when acrylic acid was used were higher than the counterpart graphing percentages on both films when maleic anhydride was used. After the PE and PP films that were graphed with acrylic acid (called acrylated-g-PE and accrylated-g-PP films) and with maleic anhydride (called maleated-g-PE and maleated-g-PP films) were further graphed with bisaminoproproxy butane, it was found that the graphing percentages were 108.03 ± 0.39 and 50.89 ± 0.52 for acrylated-g-PE and acrylated-g-PP films respectively, and 95.70 ± 4.56 and 40.00 ± 0.89 respectively for maleated-g-PE and maleate-g-PP films respectively. Therefore, the graphing percentages of acrylated-g-PE and acrylated-g-PP films were higher than the counterpart percentages of maleate-g-PE and maleate-g-PP films. When the Fourier-Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR) technique was used to inspect the polymer structures of both types of films graphed with the two graphing methods, it was found that they displayed the same absorption of C=O at 1737 cm-1. Studies of the surface modification of both films by the Scanning Electron Microscope (SEM) method revealed that the membrane surface became smoother and less porous. However, the study of antibacterial resistance of the products showed no significant difference among the modified membrane and the original films.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จันตรี ก., & นวลบุญ ท. (2013). การศึึกษาประสิทธิภาพการกราฟต์บิสอะมิโนโพรพรอกซีลงบนผิวหน้าของฟิล์มพอลิเอทธิลีนและฟิล์มพอลิโพรพิลีนและการต้านทานเชื้อแบคทีเรีย. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 1(1), 12–30. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5246

Issue

Section

Original Articles