การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี

Authors

  • สุทัศน์ จันบัวลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • มานะ เอี่ยมบัว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  • พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Abstract

Abstract

This research aims to design and develop the manufacturing process of local clay bricks in Singburi. The preliminary study was conducted by analyzing some brick products and raw materials from three manufacturers in Tambol Pokeruam, Tambol Bangk Krabue, and Tambol Tonpho, in Amphur Muang, Singburi province. The findings indicated that paddy field clay, a major raw material, from three sources was mainly composed of three substances, namely, silica, alumina, and iron. In addition, brick sizes from three manufacturers and brick compression strength from two manufacturers did not meet the industrial product criteria. Nevertheless, water absorption results of bricks from all manufacturers passed the standard test.

After modifying the manufacturing process, results showed that the most suitable proportion between rice husk and clay was 0.6:1.0 by volume and the most suitable firing temperature was 850 degrees Celsius.  With this modified process, clay bricks would pass all the requirements for the industrial product standard of quality grade C that is compression strength (14.30 MPa), density (1.79 g/cm2), percentages of water absorption (14.44%) and porosity (25.88%).

Keyword : Clay brick, Singburi

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

จันบัวลา ส., เอี่ยมบัว ม., & เหล่ารัตนกุล พ. (2013). การพัฒนาผลิตภัณฑ์อิฐดินเผาจังหวัดสิงห์บุรี. Journal of Food Health and Bioenvironmental Science, 2(1), 15–24. Retrieved from https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sdust/article/view/5258

Issue

Section

Original Articles