สมการไดโอแฟนไทน์

Main Article Content

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
อาซีดีน มะกูวิง
ณัฏฐ์ วสุรักขะ
กิตติศักดิ์ ภัทรจิตรา

Abstract

Abstract


The purpose of this research is to show that the Diophantine equation  has only four non-negative integer solutions , which are ,,, and . 


Keywords: Diophantine equation; quadratic residue; Legendre symbol; non-negative integer solution

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เวสารัชศาต ศ., มะกูวิง อ., วสุรักขะ ณ., & ภัทรจิตรา ก. (2019). สมการไดโอแฟนไทน์. Thai Journal of Science and Technology, 8(3), 220–225. https://doi.org/10.14456/tjst.2019.31
Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

อาซีดีน มะกูวิง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

ณัฏฐ์ วสุรักขะ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

กิตติศักดิ์ ภัทรจิตรา

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

Asthana, S. and Singh, M.M., 2017, On the Diophantine equation , Int. J. Pure Appl. Math. 114: 301-304.
Burton, D.M., 2007, Elementary Number Theory, 6th Ed., McGraw-Hill Companies, Inc., New York.
Rabago, J.F.T., 2016, On the Diophantine equation , J. Indonesian Math. Soc. 22(2): 85-88.
Rabago, J.F.T., 2013, On two Diophantine equations and , Int. J. Math. Sci. Comput. 3(1): 28-29.
Sroysang, B., 2012, On the Diophantine equation , Int. J. Pure Appl. Math. 81: 605-608.
Xu, A.J. and Deng, M.J., 2015, On the Diophantine equation , J. Prog. Res. Math. 5: 578-581.