อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนาหลวง จังหวัดน่าน

Main Article Content

รัชนีกร เล็กประเสริฐ
วีนัส ต่วนเครือ
ยุทธพงษ์ คีรีมังคละ

Abstract

Rainfall and antecedent precipitation index (API) can be used as indicators or criteria for surface runoff. This study found that the average annual rainfall (2018-2019) was 989.40 mm. When daily antecedent precipitation index (APIt) was greater than the critical antecedent precipitation index calculated by saturated soil moisture (CAPIsat), it was indicated that there were surface runoff events in the natural forests and agricultural watersheds as 16 and 71 times, respectively. The averages of surface runoff were approximately 20.39 and 37.10 mm per time, respectively. The 9-day accumulated rainfall levels were greater or equal to 87.39 and 49.54 mm, respectively. Moreover, the daily antecedent precipitation indexes were 211.44 and 200.02 mm, respectively. The natural forest watersheds occurred surface runoff less than agricultural watersheds as 81.89 percent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เล็กประเสริฐ ร., ต่วนเครือ ว. ., & คีรีมังคละ ย. . (2022). อิทธิพลของปริมาณน้ำฝนและค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดินต่อการเกิดน้ำไหลบ่าหน้าดินในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อยนาหลวง จังหวัดน่าน. Thai Journal of Science and Technology, 10(4), 402–415. https://doi.org/10.14456/tjst.2021.32
Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

References

Blake, G.H., and Hartge, K.H. (1986). Bulk Density. In Klute, A., (Ed.), Methods of Soil Analysis: Part 1 Physical and Mineralogical Methods (pp. 363-375). Madison: Soil Science Society of America.

Bouyoucos, G.J. 1927. The hydrometer as a new method for the mechanical analysis of soils.Soil Science 23 (5), 343-354.

Chodhury, B.J., and Blanchard, B.J. (1983), Simulating Soil Water Recession Coefficients for Agricultural Watersheds. Journal of the American Water Resources Association, 19(2), 241-247.

Jiraphorn Jitpratum, Piyapong Tongdeenok, Roongreang Poolsiri, and Nitas Nunsong. (2016). Mathematical Model for Runoff Forecasting by Using Antecedent Precipitation Index in Different type of Land Use at Huai Mafuang Sub-Watershed, Mueang District, Rayong Province. KKU RESEARCH JOURNAL, 16(1), 34-50. (in Thai)

Linsley, R.K., Kohler, M.A., and Paulhus, J.L.H. (1982). Hydrology for engineers. New York: McGraw-Hill Book Company.

Meteorological Department. (n.d.). Criteria for climatic characteristics. Retrieved from

https://tmd.go.th/info/info.php?FileID=68

Nittaya Purivirojkul and Supote Chareonsuk. (2000). Soil and Water Losses after Mixed Deciduous Forest Conversion to Cropland and Rehabilitation by Teak Area at Nan Watershed Research Station, Nan Province. Thai Science and Technology Journal, 8(1), 20-25. (in Thai)

Ornanong Boonklong. (2018). Application of Mathematical Model in Landslide Risk Assessment from Waterflood and Flash: A Case Study of Nopphitam District, Nakhon Si Thammarat Province. Wichcha Journal, 37(1), 1-11. (in Thai)

Pintip Thitirojanawat and Supote Chareonsuk. (1993, December). Verification of The Universal Soil Loss Equation Application (USLE) of Forest Area. Forest for life. Forestry Conference. Royal Forest Department, Paper presented at the meeting of the Maruay Gardens Hotel, Bangkok. (in Thai)

Sittichok Glomvinya. (2016). Rainfall Characteristics at Huai Kog Ma Watershed, Chiang Mai Province. (Master’s thesis). Kasetsart University. (in Thai)

Smith, M. (1990). Report on the Expert Consultation on revision of FAO Methodology for Crop Water Requirements. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.

Supote Chareonsuk and Warin Jirasuktaveekul. (2007). Soil and Water Losses of Mixed

Deciduous Forest, Secondary Forest and Plantation at Nan Watershed, Nan Province (Research Report No R025301). Retrieved from http://portal.dnp.go.th/Content/ Watershed?contentId=16590 (in Thai)

Theerapong Saovaphak. (1996). Flood Induced Rainfall Assessment from Meteorological

Satellite Data. (Master’s thesis). Kasetsart University. (in Thai)

Walkley, A.J. and I.A. Black. 1947. Chromic acid titration method for determination of soil organicmatter. Soil Science 63: 257.

Wiriyakitnateekul, W. and C. Kerdchana. 2016. Methods of Soil Analysis and Interpretation for Soil Survey and Classification: Physical Properties. Land Develop Department, Bangkok. (in Thai)