บรรณาธิการแถลง

Main Article Content

Rattima Jeenapongsa

Abstract

สวัสดีสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่าน


วารสารฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2561 กองบรรณาธิการขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง และสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี 2562 ที่กำลังจะมาถึงนี้


ในปี 2562 สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศได้ร่วมกับภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการสมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ. เมือง จ.เชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อ Herbal and Complementary Medicine Innovation: East Meets West ขอเชิญชวนท่านผู้อ่านทุกท่านมาพบกันที่งานประชุมนี้นะคะ


ด้านความคืบหน้าของการบริหารจัดการวารสารเภสัชวิทยา ในปี 2562 นี้ การเผยแพร่บทความของวารสารจะดำเนินการในรูปแบบของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ส่วนวารสารฉบับปีพิมพ์ก่อนหน้านี้ กองบรรณาธิการจะเร่งดำเนินการนำขึ้นสู่เวบไซต์ของวารสารต่อไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่านในการติดตามผลงานวิจัยที่เคยเผยแพร่ก่อนหน้านี้


 


รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา


บรรณาธิการวารสาร

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Editorial