ความแตกต่างของหนูขาวและหนูถีบจักร ในการตอบสนองต่อสารสกัดด้วยเมทานอล จากสมุนไพรเกล็ตปลาช่อน

Main Article Content

มุกดา จิตต์เจริญธรรม
สุพัตรา ปรศุพัฒนา

Abstract

No abstract available

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
1991 Annual Meeting Abstracts/Lectures