บทบาทของเยื่อบุหลอดเลือดต่อการออกฤทธิ์ของสารสื่อประสาทบางชนิดในหลอดเลือดแดงที่แยกจากหัวใจและไตของสุกร

Main Article Content

อรชร อิงคานุวัฒน์
ประสาน ธรรมอุปกรณ์
สุพัตรา ศรีไชยรัตน์

Abstract

No abstract available

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
1992 Annual Meeting Abstracts/Lectures