ขั้วไฟฟ้าไส้ดินสอสำหรับการวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า

Main Article Content

เอกราช ตาแก้ว
รัศมี ชัยสุขสันต์

บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นการรวบรวมผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำไส้ดินสอมาทำเป็นขั้วไฟฟ้า โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของดินสอ ลักษณะรูปแบบของการประดิษฐ์ขั้วไฟฟ้าจากไส้ดินสอ เพื่อการนำไปใช้ในวิธีวิเคราะห์เชิงเคมีไฟฟ้า สำหรับสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์และชีวโมเลกุลของตัวอย่างต่างๆ ในช่วงเวลาสามทศวรรษที่ผ่านมา

 

Pencil Lead Electrodes for Electrochemical Analyses

This article is a compilation of research work over the last three decades on the use of pencil leads as electrodes. It presents the history of pencils and the types and fabrications of pencil lead electrodes for electrochemical analyses of inorganic and organic substances and biological molecules in various samples.

Article Details

บท
บทความวิจัย