การตรวจวัดสภาพแวดล้อมและการสำรวจชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในอากาศของห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Main Article Content

สุนทรี สวนทับทิม
พรเพ็ญ ก๋ำนารายณ์

Abstract

The aims of this research were to measure the environmental conditions, and to survey the type and amount of microorganisms in the medical science laboratories of Faculty of Medicine, Thammasat University. The experiment was done by measuring the temperature, relative humidity and air exchange rate for an hour before microbial air sampling. The air sample was collected by using settle plate method in the morning and afternoon. This results showed that anatomical laboratory had highest temperature, relative humidity and highest the average amount of microorganism in the both times. Comparison with the index of microbial air contamination (IMA), it was found that the average amounts of fungi were higher than an acceptable range. However, they were significantly reduced after cleaning the laboratory room (p<0.05). Moreover, the results of microbial identification and analysis showed that the main bacteria were Staphylococcus sp., followed by Bacillus sp. whereas the predominant fungi were Aspergillus sp., followed by Penicilium sp. These microorganisms are generally found in environment and reside as the normal flora on human skin, animals or objects with no harm to human. However, it can cause allergy or negative outcome on some patients with respiratory diseases. In summary, the quantity of microorganisms in the air in the laboratory room depends on several factors such as temperature, relative humidity, air exchange rate and laboratory cleanliness.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

สุนทรี สวนทับทิม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

พรเพ็ญ ก๋ำนารายณ์, Preclinic Central Laboratory, Faculty of Medicine Thammasat University

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

References

[1] Rycrof, R.,1985, Low humidity and microtrauma, Am. J. Ind. Med. 8: 371-373.
[2] London, M., 2014, Bioaerosol Sampling 0800 NIOSH Manual of Analytical Methods, Available source: http://www.cdc.gov/niosh/pdfs/0800.pdf, April 19, 2014.
[3] The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King’s Patronage, 2559, Air Conditioning and Ventilation Standards, The Engineering Institute of Thailand, Bangkok, 298 p. (in Thai)
[4] Yoksap, K., 2016, Enhancement of Ventilation in Multiple-beds Ward of Hospital, Master thesis, Thammasat University, Pathum Thani, 140 p. (in Thai)
[5] Bush, R, 1989, Aerobiology of pollen and fungal allergens, J. Allergy Clin. Immunol. 84: 1120-1124.
[6] Narut Sahanavin, 2012, Risk assessment of microorganism in lecture room indoor air of Srinakharinwirot University, Ongkaruk, J. Facult. Phys. Edu. 15(spec. iss.): 367-380. (in Thai)
[7] Samanee-in, K., Buntee, K., Srisakhamkulwat, S. and Truangwongsa, Y., 2016, Exploration of airborne fungi in research building, Faculty of Science Ubon Ratchathani University, pp. 438-445, 1st National Academic Conference annual 2016, Rattanakosin University of Technology, Nakhon Pathom. (in Thai)
[8] Pasquarella, C., Pitzurra, O. and Savino, A., 2000, The index of microbial air contamination, J. Hosp. Infect. 46: 241-256.
[9] Wisawatol, W., Yutaoravit, N., Chaimong kolnukul, K., Roongrotchinda, K., Chariyah pongpun, P., Khamleng, P., Sa-ardrit, M. and Kengkoom, K., 2000, Microbiological air quality in laboratory animal room and supporting area National Laboratory Animal Center, Mahidol University, Bangkok, 7 p. (in Thai)
[10] Chuaybamroong, P., 2014, Airborne microbe disinfection technology for hospitals, Publisher of Chulalongkorn University, Bangkok, 254 p. (in Thai)
[11] Singapore Standard SS 554, 2009, Code of Practice for Indoor Air Quality for Air Conditioned buildings, Incorporating Erratum No. 1, November 2009, Singapore.
[12] Srithewin, S. and Nathapindhu, G., 2012, Ambient microbial contamination in different hospital scales, KKU Res. J. 12(1): 92-101. (in thai)
[13] Wut-u-dcmlert, M., 2012, The Infection that Comes with the Poison in the Building: Fungus, Articles to Disseminate Knowledge to the Public, Available source: https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/116, April 10, 2017. (in Thai)
[14] Nimana, J., Charoenrat, S. and Boonya pituksakul, W, 2014, Microbial air contamination in laboratory rooms, Faculty of Science, Payao University, KKU Sci. J. 42(2): 341-349. (in Thai)
[15] Sichanta, W., Prapakdee, B., Sucharitkul, S. and Mutchimwong, A., 2016, Microbiologi cal air quality in mechanical ventilation and natural ventilation, pp. 2259-2267, 8th National and International Research Conference, Mahidol University, Bangkok. (in Thai)