ฤทธิ์ยับยั้งแอลฟากลูโคซิเดสและอะไมเลสของสารเซซามินและเซซาโมลินที่แยกจากน้ำมันงา

Main Article Content

ชุติมา แก้วพิบูลย์
ณวงศ์ บุนนาค

Abstract

The percentage yield of lignans from sesame oil was 6.85 % and lignans were composed of a mixture of 2 compounds, which were then purified by column chromatography. These compounds were structurally elucidated as sesamin and sesamolin by nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy technique. The α-glucosidase and amylase inhibitory activities of sesamin and sesamolin were tested. The results showed that sesamin and sesamolin at 0.5 mg/mL inhibited 80.34±1.22 and 56.76±4.62 % of α-glucosidase activity, respectively, as well as 76.63±1.11 and 43.30±5.76 % of amylase activity, respectively. Therefore, lignans were effective in inhibiting both enzyme activities. This study provided important information on promising compounds for developments of antidiabetic drugs.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

ชุติมา แก้วพิบูลย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210

ณวงศ์ บุนนาค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

References

[1] Shaw, J.E., Sicree, R.A. and Zimmet, P.Z., 2010, Global estimates of the prevalence of diabetes for 2010 and 2030, Diabetes Res. Clin. Pract. 87: 4-14.
[2] Orhan, N., Hocbac, S., Orhan, D.D., Asian, M. and Ergun, F., 2014, Enzyme inhibitory and radical scavenging effects of some antidiabetic plants of Turkey, Iran J. Basic Med. Sci. 17: 426-432.
[3] Derosa, G. and Maffioli, P., 2012, alpha-Glucosidase inhibitors and their use in clinical practice, Arch. Med. Sci. 8: 899-906.
[4] de Melo, E.B., da Silveira Gomes, A. and Carvalho, I., 2006, α- and β-Glucosidase inhibitors: Chemical structure and biological activity, Tetrahedron 62: 10277-10302.
[5] Ramadhan, R. and Phuwapraisirisan, P., 2015, Arylalkanones from Horsfieldia macrobotrys are effective antidiabetic agents achieved by α-glucosidase inhibition and radical scavenging, Nat. Prod. Commun. 10: 325-328.
[6] Kiso, Y., 2004, Antioxidative roles of sesamin, a functional lignan in sesame seed, and it’ s effect on lipid- and alcohol-metabolism in the liver: A DNA microarray study, Biofactors 21: 191-196.
[7] Liu, Z., Law, W.K., Wang, D., Nie, X., Sheng, D., Song, G., Guo, K., Wei, P., Ouyang, P., Wong, C.W. and Zhou, G.C., 2014, Syn thesis and discovery of andrographolide derivatives as non-steroidal farnesoid X receptor (FXR) antagonists, RSC Adv. 4: 13533-13545.
[8] Babu, G.V.R., Kavitha, J. and Subbaraju, G.V., 2001, Justicia lignans: Part 8 – Lignans from Justicia orbiculata Wall., Indian J. Chem. 40: 864-866.
[9] Moazzami, A.A., Andersson, R.E. and Kamal-Eldin, A., 2007, Quantitative NMR analysis of a sesamin catechol metabolite in human urine, J. Nutr. 137: 940-944.
[10] Hsieh, T.J., Lu, L.H. and Su, C.C., 2005, NMR spectroscopic, mass spectroscopic, X-ray crystallographic, and theoretical studies of molecular mechanics of natural products: Farformolide B and sesamin, Biophys. Chem. 114: 13-20.
[11] Wikul, A., Damsud, T., Kataoka, K. and Phuwapraisirisan, P., 2012, (+)-Pinoresinol is a putative hypoglycemic agent in defatted sesame (Sesamum indicum) seeds though inhibiting alpha-glucosidase, Bioorg. Med. Chem. Lett. 22: 5215-5217.
[12] Damsud, T., Grace, M.H., Adisakwattana, S. and Phuwapraisirisan, P., 2014, Orthosiphol A from the aerial parts of Orthosiphon aristatus is putatively responsible for hypoglycemic effect via alpha-glucosidase inhibition, Nat. Prod. Commun. 9: 639-641.
[13] Reshma, M.V., Namitha, L.K., Sundaresan, A. and Ravi Kiran, C., 2013, Total phenol content, antioxidant activities and α-glucosidase inhibition of sesame cake extracts, J. Food Biochem. 37: 723-731.