ข้อมูลสำหรับบรรณารักษ์

เราขอแนะนำให้บรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการวิจัย จัดทำรายชื่อวารสารนี้ไว้ในรายการระบบฐานข้อมูลวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานท่าน เพื่อเผยแพร่ผ่านทางห้องสมุดของหน่วยงาน ระบบการทำงานในกระบวนการจัดการวารสารเป็นรูปแบบของโปรแกรมโอเพ่นซอร์สแบบเปิด หากท่านสนใจจะนำระบบไปติดตั้งยังระบบเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์กับงานวารสารสามารถดูรายละเอียดที่ผู้พัฒนาระบบ (ดูที่ Open Journal Systems)