ระบบกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดที่เหมาะสมกับปั๊มน้ำ

ผู้แต่ง

  • ปรัชญา มุขดา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
  • กฤษณ์ ไชยวงศ์
  • ขวัญชัย หนาแน่น

คำสำคัญ:

ระบบกำเนิดไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ ออฟกริด

บทคัดย่อ

        งานวิจัยนี้ เป็นการหาความเหมาะสมระหว่างส่วนประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดกับปั๊มน้ำ ซึ่งประกอบด้วย แบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 8 ลูก แผงโซล่าเซลล์ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 6 แผง 8 แผง และ 10 แผง นำมาทดสอบกับปั๊มน้ำขนาด 2.2 กิโลวัตต์ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน และเวลาเปิดปั๊มที่แตกต่างกันของแต่ละวันคือ 08.00 น.10.00 น.12.00 น.14.00 น. และ 16.00 น. เพื่อเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าที่ชาร์จเข้าสู่แบตเตอรี่ จากผลแสดงให้เห็นว่า ส่วนประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบออฟกริดที่เหมาะสม คือแบตเตอรี่ขนาด 100 แอมป์ชั่วโมง จำนวน 8 ลูก และโซล่าเซลล์ ขนาด 330 วัตต์ จำนวน 8 แผง เปิดเครื่องในเวลาไม่เกิน 08.00 น. (ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง) เงื่อนไขนี้ การชาร์จพลังงานไฟฟ้าจะเพียงพอกับพลังงานที่ปั๊มต้องการใช้ในรอบวัน

เผยแพร่แล้ว

29-08-2020 — Updated on 29-08-2020

Versions