การออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบอัตโนมัติ

ผู้แต่ง

  • ปรมัตถ์ จันทรโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงค
  • ปัญญาสัมปทา จันทวิสา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
  • ณัฐพงษ์ หมูนดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

คำสำคัญ:

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด, เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์, โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์, ถาดปลูกพลาสติก

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดแบบอัตโนมัติโดยใช้โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอลโทรลเลอร์ (PLC) ในการควบคุมการทำงาน ตัวเครื่องประกอบด้วยถังบรรจุดิน 2 ถัง และชุดหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด สำหรับถาดปลูกขนาด 25x54x5 ซม. จำนวน 50 หลุม การทำงานเริ่มจาก สายพานลำเลียงจะเลื่อนถาดปลูกให้ผ่านด้านล่างถังใส่ดินตัวที่ 1 ที่ใช้มอเตอร์ช่วยเขย่าจะปล่อยดินปริมาณ 30 - 40 กรัม สำหรับดินชั้นแรกลงในถาด จากนั้นถาดจะเลื่อนไปยังชุดหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดซึ่งจะหยอดเมล็ดประมาณ 3 - 4 เมล็ด ลงในแต่ละหลุม หลังจากนั้นถาดปลูกจะเลื่อนผ่านด้านล่างของถังตัวที่ 2 ซึ่งจะปล่อยดินปริมาณ 30 - 40 กรัม เพื่อกลบหน้าเมล็ดพันธุ์ และจบการทำงาน การทดสอบพบว่า การทำงานต่อเนื่องอัตโนมัติ จำนวน 10 ครั้ง สรุปผลได้ว่าประสิทธิภาพ 94.87% ใช้งานได้ปกติ และ มีกำลังการผลิตเฉลี่ย 1 ถาด/นาที การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมเปรียบเทียบกับการใช้แรงงานมนุษย์ จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 1,200 ถาด มีระยะเวลาคืนทุนคือ 2 เดือน และสามารถใช้งานหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดได้รวดเร็วกว่าการใช้แรงงานได้ถึง 2 เท่า

เผยแพร่แล้ว

28-12-2020 — Updated on 29-12-2020

Versions