ความหลากชนิดของหอยสองฝาน้ำจืดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

Authors

  • สมศักดิ์ ระยัน RMUTI
  • สุกัญญา คำหล้า
  • อมรรัตน์ รังสิวิวัฒน์
  • บุญทิวา ชาติชำนิ

Keywords:

หอยกาบน้ำจืด, ความหลากชนิด, เขื่อนน้ำอูน

Abstract

ความหลากชนิดของหอยสองฝาน้ำจืดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร จากการสำรวจตัวอย่างระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2561 พบหอยสองฝาน้ำจืด จำนวน 9 ชนิด ค่าเฉลี่ยดัชนีความมากชนิด ดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมเท่ากับ 1.43±0.28, 1.32±0.21 และ 0.55±0.07 ตามลำดับ โดยหอยทราย (Corbicula moreletiana) สามารถพบได้ทุกพื้นที่และทุกช่วงเวลา หอยสองฝาน้ำจืดที่พบในการศึกษาครั้งนี้มี 5 ชนิด ถูกจัดอยู่ในสถานะภาพขาดข้อมูลในบัญชีรายชื่อชนิดที่ถูกคุกคาม ได้แก่ Pilsbryoconcha exilis compressa, Pseudodon inoscularis cumingi, Pseudodon vondembuschianus ellipticus, Cristaria plicata และ Scabies crispata ซึ่งควรมีการศึกษาวิจัยด้านชีววิทยา ที่อยู่อาศัย การแพร่กระจาย และการสืบพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Published

2021-08-30