การเพิ่มการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมโดยการใช้แผ่นบิดพื้นผิวคลื่นรูปตัววี

ผู้แต่ง

  • นุรัตน์ ดอกไม้ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  • สมิทธ์ เอี่ยมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จังหวัดกรุงเทพฯ
  • ปรัชญา มุขดา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
  • ขวัญชัย หนาแน่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

คำสำคัญ:

ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน, แผ่นบิดพื้นผิวคลื่นรูปตัววี , การเพิ่มถ่ายเทความร้อน , ตัวประกอบความเสียดทาน

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนในท่อกลมที่สอดใส่แผ่นบิดพื้นผิวคลื่นรูปตัววี (V-WTT) แผ่นบิดพื้นผิวคลื่นรูปตัววีทำจากแผ่นอลูมิเนียมมีความหนา 1.0 มิลลิเมตร กว้าง 37.5 มิลลิเมตร ถูกนำมาบิดที่อัตราส่วนการบิด (y/W) คงที่เท่ากับ 3.0 และมุมของแผ่นบิดผิวคลื่นรูปตัววี (q) ที่ 30° and 60° ตามลำดับ ท่อทดสอบทำจากทองแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเท่ากับ 38 มิลลิเมตร ยาว 1,600 มิลลิเมตร อากาศถูกใช้เป็นของไหลในการทดสอบในช่วงเลขเรย์โนลดส์ (Re) ระหว่าง 4000 ถึง 8000 ภายใต้เงื่อนไขการให้ความร้อนแบบฟลักซ์ความร้อนคงตัว ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ เลขนัสเซลท์ ตัวประกอบเสียดทาน และสมรรถนะการถ่ายเทความร้อน ผลการวิจัยพบว่าท่อทดสอบที่สอดใส่แผ่นบิดพื้นผิวคลื่นรูปตัววี (q) 30° ที่ Re เท่ากับ 4,000 ให้สมรรถนะการถ่ายเทความร้อนสูงสุดถึง 1.24

References

Bhuiya M.M.K., Chowdhury M.S.U., Saha M. and Islam M.T. (2013). Heat transfer and friction factor characteristics in turbulent flow through a tube fitted with perforated twisted tape inserts. International Communications Heat and Mass Transfer. 46: 49-57.

Blasius H.Z. (1908). Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik (English: Journal of Applied Mathematics and Physics). 56: 1- 37.

Chang S.W., Jan Y.J. and Liou J.S. (2007). Turbulent heat transfer and pressure drop in tube fitted with serrated twisted tape. International Journal of Thermal Sciences. 46: 506-518.

Dittus F.W. and Boelter L.M.K. (1930). Heat transfer in automobile radiators of tabular type. University of California. 470(2): 459.

Dhamane N.B., Nalawade D.B. and Dange M.M.P. (2014). Experimental Study of Heat Transfer for Wavy Twisted Tape Insert of Various Pitches Placed in a Circular Tube. International Journal of Innovative Research & Development. 142-146.

Dagdevir T., Uyanik M. and Ozceyhan V. (2021). The experimental thermal and hydraulic performance analyses for the location of perforations and dimples on the twisted tapes in twisted tape inserted tube. International Journal of Thermal Sciences. 167: 107033.

Eiamsa-ard S. and Promvonge P. (2005). Enhancement of heat transfer in a tube with regularly-spaced helical tape swirl generators. Solar Energy. 78: 483–494.

Eiamsa-ard P., Thianpong C. and Eiamsa-ard S. (2011). Influences of Twisted-Tape with Parallel Rectangular-Wing on Thermal Performance of a Heat Exchanger. International Conference and Utility Exhibition on Power and Energy Systems: Issues & Prospects for Asia (ICUE). 28-30.

Eiamsa-ard S., Yongsiri K., Nanan K. and Thianpong C. (2012). Heat transfer augmentation by helically twisted tapes as swirl and turbulence promoters. Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 60: 42-48.

Gnielinski V. (1976). New equations for heat and mass transfer in turbulent pipe and channel flow. Int. Chem. 16: 359-367.

Langeroudi H.G. and Javaherdeh K. (2018). Investigation friction factor and heat transfer characteristics of turbulent flow inside the corrugated tube inserted with typical and V-cut twisted tapes, Heat and Mass Transfer. 54: 1999-2008.

Noothong W., Eiamsa-ard S. and Promvonge P. (2006). Effect of twisted-tape inserts on heat transfer in a tube. The 2nd Joint International conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2006): 21-23.

Nanan K., Yongsiri K., Wongcharee K., Thianpong C. and Eiamsa-ard S. (2013). Heat transfer enhancement by helically twisted tapes inducing co- and counter-swirl flows. International Communications in Heat and Mass Transfer. 46: 67-73.

Petukhov B.S. (1970). Heat transfer and friction in turbulent pipes flow with variable physical properties. In Advances in Heat Transfer. (6).

Sarada N., Raju S., Kalyani Radha A.V. and Shyam K. (2010). Enhancement of heat transfer using varying width twisted tape inserts. International Journal of Engineering, Science and Technology. 2(6): 17–18.

เผยแพร่แล้ว

31-12-2022 — Updated on 19-02-2024

Versions