ติดต่อ

Faculty of Agricultural Technology, Rajabhat Maha Sarakham University
80/189 Nakhonsawan Rd., Talat, Mueang Maha SaraKham 44000 Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

Dr.Thanida Srihawong
เบอร์โทรศัพท์ +66855491644

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

Dr. Udon Jitjak
เบอร์โทรศัพท์ +6643725439