ผลของวัสดุหลังคาและมุมเอียงที่มีต่อการกระจายอุณหภูมิภายในอาคาร

Main Article Content

นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์
สมพร หงษ์กง
จรัญ มงคลวัย
วัชรายุทธ ลำดวน

บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลของวัสดุหลังคา และมุมเอียงหลังคาที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในอาคาร หลังคามีหน้าที่หลักคือใช้บังแดดบังฝนจากสภาพอากาศ นอกจากนี้การออกแบบหลังคาควรพิจารณาถึงการกระจายอุณหภูมิภายในอาคาร เนื่องจากหลังคามีหลากหลายชนิด หลายราคา และทำจากวัสดุต่างกัน เมื่อนำผลของอุณหภูมิมาพิจารณาร่วมด้วยแล้วหลังคาแต่ละชนิดจะมีจุดเด่นจุดด้อยที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในการเลือกใช้ต่อไป งานวิจัยนี้จึงนำเสนอผลของวัสดุหลังคาและมุมเอียงที่มีต่ออุณหภูมิภายในอาคารอาคาร โดยขนาดอาคารทดสอบคือ 1.5 x 1.5 x 1.8 เมตร (กว้าง x ยาว x สูง) ผนังทำจากอิฐมวลเบาฉาบเรียบทั้งด้านนอกและด้านใน เพดานทำจากยิปซั่มบอร์ด มุมเอียงหลังคา 15, 20, และ 25 องศา จำนวน 3 หลัง และทำการทดสอบผลของวัสดุหลังคาและมุมเอียงที่มีต่ออุณหภูมิภายในอาคารทดสอบ ซึ่งวัสดุที่ใช้ทำหลังคาประกอบไปด้วย หลังคาเมทัลซีท  กระเบื้องลอนคู่ และกระเบื้องซีแพ็ค


จากผลการทดลองพบว่าอุณหภูมิใต้หลังคาจะมีค่าสูงสุดเมื่อใช้วัสดุหลังคาเมทัลซีท คือ 45 °C และอุณหภูมิกลางห้องสูงสุดพบที่การทดลองวัสดุหลังคาซีแพคซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึง 43.9 °C และผลของมุมเอียงที่มีอุณหภูมิภายในอาคารพบว่าเมื่อมุมเอียงหลังคาเพิ่มขึ้นอุณหภูมิภายในอาคารมีแนวโน้มลดลง

Article Details

บท
บทความวิจัย