เผยแพร่แล้ว: 2019-09-03

Effect of PCB to Expression of Genes Involved in GA Biosynthesis During Jatropha Seedling

Siam Popluechai, Lucsame Gruneck, Anupharb Seesangboon, Apichet Sangsuriyaroj, Prapassorn Damrongkool Eungwanichayapant, Jantrararuk Tovaranonte

21-31

ผลของอุณหภูมิการคั่วกระเทียม หอมแดง และพริกแห้ง ต่อฤทธิ์ในการต้านเชื้อรา Aspergillus niger

สุนิดา เมืองโคตร, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, วาริช ศรีละออง, เฉลิมชัย วงษ์อารี, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย

88-100

การปรับปรุงคุณภาพของวงจรขับหลอดไดโอดเปล่งแสง สำหรับโคมไฟถนน

ธนพล เสียงดี, วุฒิชัย ปิ่นแก้ว, นิติพงษ์ สมไชยวงค์, วิฑูรย์ พรมมี

129-135

ผลของวัสดุหลังคาและมุมเอียงที่มีต่อการกระจายอุณหภูมิภายในอาคาร

นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์, สมพร หงษ์กง, จรัญ มงคลวัย, วัชรายุทธ ลำดวน

136-146