บรรณาธิการ

Mrs. Jirarat Puseerit

Mrs.Phakwilai Rungwisai

Journal of Science and Technology Mahasarakham University

Mrs.chaweewan Akkasesthang