ตำแหน่งแก้ไขอาร์เอ็นเอของยีน ATP Synthase ในไมโตคอนเดรียของตาลโตนด

Main Article Content

อาภากร สกุลสถาพร
สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช
ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ

Abstract

Abstract


RNA editing is a post transcriptional RNA modification process that alters genetic information on mRNA of both mitochondria and chloroplast. Commonly, specific cytosine residues in mRNA molecules are substituted with uracil residues to provide coding sequences for functional proteins. However, the mechanism of this RNA editing process is still unclear. ATP-synthase genes encode ATP complexes, which are important enzymes synthesizing ATP in mitochondria. In this study, we investigated RNA editing sites in the members of ATP-synthase genes in the mitochondria of Borassus flabellifer. RNA editing sites of atp1 atp6 and atp9 transcripts were analyzed by using both RNA editing prediction program and gene cloning and sequencing of using mtDNA and cDNA. The analysis showed 11, 25 and 10 RNA editing sites in atp1 atp6 and atp9 transcripts, respectively. All of the editing sites were C bases substituted with U bases. These mostly occurred at the second base of each codon, and occasionally at the first base position. Consequently, these U substitutions caused amino acid changes from original transcripts in all edited mRNA. These results support the essential of RNA editing process for controlling the production of functional ATP-synthase in the mitochondrial inner membrane. 


Keywords: ATP-synthase gene; Borassus flabellifer; RNA editing

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Author Biographies

อาภากร สกุลสถาพร

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ

ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

References

[1] Venkatasubban, K., 1945, Cytological studies in Palmae, Proc. Ind. Acad. Sci. Sec. B 22: 193-207.
[2] Ariyasena, D.D., Jansz, E.R. and Abeysekera, A.M., 2001, Some studies directed at increasing the potential use of palmyrah (Borassus flabellifer L) fruit pulp, J. Sci. Food Agric. 81: 1347-1352.
[3] George, J. and Karun, A., 2011, Marker assisted detection of seed sex ratio in palmyrah palm (Borassus flabellifer L.), Curr. Sci. (Bangalore) 100: 922-925.
[4] George, J., Karun, A., Manimekalai, R., Rajesh, M.K. and Remya, P., 2007, Identification of RAPD markers linked to sex determination in palmyrah (Borassus flabellifer L.), Curr. Sci. (Bangalore) 93: 1075-1077.
[5] Ruttajorn, K., 2006, Sex Identifying in Palmyra Palm (Borassus fiabellifer L.) Using Botanical Characteristics and Amplified Fragment Length Polymorphism (AFLP) Marker, M.S. Thesis, Thaksin University, Songkhla, 74 p.
[6] George, J., Venkataramana, K.T., Nainar, P., Rajesh, M.K. and Karun, A., 2016, Evaluation of molecular diversity of ex situ conserved germplasm of palmyrah (Borassus flabellifer L.) accessions using RAPD markers, J. Plant. Crops 44: 96-102.
[7] Ponnuswami, V., 2010, Genetic diversity in palmyrah genotypes using morphological and molecular markers, Elec. J. Plant Breed. 1: 556-567.
[8] Noblick, L.R., 1993, The morphology and taxonomy of the Arecaceae (Palmae) in 1st International Symposium on Ornamental Palms, 1: 19-25
[9] Dransfield, J., 2014, The genus Borassodendron (Palmae) in Malesia, Reinwardtia 8: 351-363.
[10] Berry, E.J. and Gorchov, D.L., 2004, Reproductive biology of the dioecious understorey palm Chamaedorea radicalis in a Mexican cloud forest: Pollination vector, flowering phenology and female fecundity, J. Trop. Ecol. 20: 369-376.
[11] Masmoudi-Allouche, F., Châari-Rkhis, A., Kriaâ, W., Gargouri-Bouzid, R., Jain, S. M. and Drira, N., 2009, In vitro hermaphrodism induction in date palm female flower, Plant Cell Rep. 28: 1-10.
[12] Geisler, D.A., Päpke, C, Obata, T., Nunes-Nesi, A., Matthes, A., Schneitz, K., Maximova, E, Araújo, W.L., Fernie, A.R. and Persson, S., 2012, Downregulation of the δ-subunit reduces mitochondrial ATP synthase levels, alters respiration, and restricts growth and gametophyte development in Arabidopsis, Plant Cell 24: 2792-2811.
[13] Carlsson, J., Leino, M., Sohlberg, J., Sundström, J.F. and Glimelius, K., 2008, Mitochondrial regulation of flower development, Mitochondrion 8: 74-86.
[14] Busi, M.V., Gomez-Lobato, M.E., Turowski, V.R., Casati, P., Zabaleta, E.J., Gomez-Casati, D.F. and Araya, A., 2011, Effect of mitochondrial dysfunction on carbon metabolism and gene expression in flower tissues of Arabidopsis thaliana, Mol. Plant 4: 127-143.
[15] Wang, J., Cao, M.J., Pan, G.T., Lu, Y.L. and Rong, T.Z., 2009, RNA editing of mitochondrial functional genes atp6 and cox2 in maize (Zea mays L.), Mitochondrion 9: 364-369.
[16] Hu, J., Yi, R., Zhang, H. and Ding, Y., 2013, Nucleo-cytoplasmic interactions affect RNA editing of cox2, atp6 and atp9 in alloplasmic male-sterile rice (Oryza sativa L.) lines, Mitochondrion 13: 87-95.
[17] Wei, L., Yan, Z.X. and Ding, Y., 2008, Mitochondrial RNA editing of F0-ATPase subunit 9 gene (atp9) transcripts of Yunnan purple rice cytoplasmic male sterile line and its maintainer line, Acta Physiol. Plant. 30: 657-662.
[18] Jiang, W., Yang, S., Yu, D. and Gai, J. 2011, A comparative study of ATPase subunit 9 (Atp9) gene between cytoplasmic male sterile line and its maintainer line in soybeans, Afr. J. Biotechnol. 10: 10387-10392.
[19] Chateigner-Boutin, A.L. and Small, I., 2010, Plant RNA editing, RNA Biol. 7: 213-219.
[20] Bayer-Császár, E., Haag, S., Jörg, A., Glass, F., Härtel, B., Obata, T., Meyer, E.H., Brennicke, A. and Takenaka, M., 2017, The conserved domain in MORF proteins has distinct affinities to the PPR and E elements in PPR RNA editing factors, Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Gene Regulatory Mechanisms 1860: 813-828.
[21] Alverson, A.J., Wei, X., Rice, D.W., Stern, D.B., Barry, K. and Palmer, J.D., 2010, Insights into the evolution of mitochondrial genome size from complete sequences of Citrullus lanatus and Cucurbita pepo (Cucurbitaceae), Mol. Biol. Evol. 27: 1436-1448.
[22] Mower, J.P., Case, A.L., Floro, E.R. and Willis, J.H., 2012, Evidence against equimolarity of large repeat arrangements and a predominant master circle structure of the mitochondrial genome from a monkeyflower (Mimulus guttatus) lineage with cryptic CMS, Genome Biol. Evol. 4:
670-686.
[23] Hepburn, N.J., Schmidt, D.W. and Mower, J.P., 2012, Loss of two introns from the Magnolia tripetala mitochondrial cox2 gene implicates horizontal gene transfer and gene conversion as a novel mechanism of intron loss, Mol. Biol. Evol. 29: 3111-3120.
[24] Aljohi, H.A., Liu, W., Lin, Q., Zhao, Y., Zeng, J., Alamer, A., Alanazi, I.O., Alawad, A.O., Al-Sadi, A.M. and Hu, S., 2016, Complete Sequence and Analysis of Coconut Palm (Cocos nucifera) Mitochondrial Genome, PLoS One 11: e0163990.
[25] Wang, G., Zhong, M., Shuai, B., Song, J., Zhang, J., Han, L., Ling, H., Tang, Y., Wang, G. and Song, R., 2017, E+ subgroup PPR protein defective kernel 36 is required for multiple mitochondrial transcripts editing and seed development in maize and Arabidopsis, New Phytol. 214: 1563-1578.
[26] Bégu, D., Graves, P.V., Domec, C., Arselin, G., Litvak, S. and Araya, A., 1990, RNA editing of wheat mitochondrial ATP synthase subunit 9: direct protein and cDNA sequencing, Plant Cell 2: 1283-1290.
[27] Sakulsathaporn, A., Suputtitada, S., Apisitwanich, S. and Vuttipongchikij, S., 2012, RNA Editing Site of NDH Genes in Borassus flabellifer, 1st Mae Fah Luang University International Conference, Chiangrai.
[28] Yura, K. and Go, M., 2008, Correlation between amino acid residues converted by RNA editing and functional residues in protein three-dimensional structures in plant organelles, BMC Plant Biol. 8: 79.
[29] Singh, M., 2005, Predicting Protein Secondary and Supersecondary Structure in Handbook of Computational Molecular Biology, Chapman and Hall/CRC.