ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปากเด็กอายุ 1 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี ของผู้ปกครอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

Main Article Content

วิจิตรา รทะจักร
ลภัสรดา หนุ่มคำ
สุรางค์รัตน์ พ้องพาน

Abstract

This cross-sectional study aimed to examine factors predicting child oral health care behaviors among Children under the Age of 1 Years and a half to 3 Years in Wiangsa District, Nan Province. The sample consisted of 261 parents of children aged 1-3 years, that were selected by using multistage stage sampling. Data were analyzed by using descriptive statistics, Chi-square statistics and multiple logistic regression analysis. The results revealed that all of health belief toward child oral health care and knowledge on child oral health care were high level. Child Oral health care behavior was at moderate level. Chi-square test revealed that factors related to child oral health care behavior were cues to action of child oral health care and knowledge toward child oral health care (p-value <0.05). Multiple logistic regression analysis showed that the cues to action of child oral health care and perceived barriers of preventing child oral health problems together predicted 58.2% of child oral health care behavior. These results suggest that the relevant agencies should encourage and support media equipment, promote community network, announce public relations, and provide learning process in order to promote and develop child oral health care skills among parents to reduce perceived barriers of preventing oral health problems in children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์การแพทย์
Author Biographies

วิจิตรา รทะจักร

หลักสูตรการจัดการการสร้างเสริมสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

ลภัสรดา หนุ่มคำ

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

สุรางค์รัตน์ พ้องพาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

References

[1] Hachen, C., 2011, Parental Perception on Dental Caries and Oral Health Care of Their Children at Day Care Centers, Thakhuntho District, Kalasin Province, Master Thesis, Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)
[2] Promma, L., 2012, Decayed Baby Teeth, Faculty of Medicine, Naresuan University, Pisanulook. (in Thai)
[3] Phongtanee, S., 2014, Knowledge, Attitudes and Practice on Children Dental Health of Guardians Having their Preschool Child with Dental Caries at a Child Care Center, Bangpahun District, Ayutthaya Province. Master Thesis, Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok. (in Thai)
[4] Dental Public Health Bureau, 2013, Report of the 8th National Oral Health Examination Survey, Department of Health, Ministry of Public Health, Nonthaburi. (in Thai)
[5] Nan Provincial Office of Public Health, 2017, Results of the 3-year-old child dental health survey in Nan Province, Dental Public Health Department, Nan Province, Nan. (in Thai)
[6] Leelasithorn, S. and Chaisachat, K., 2013, Public Health Volunteer Training Program for Expert Village Health Promotion in Dental Health Promoting, WVO Thai Printing, Bangkok. (in Thai)
[7] Dental department, 2017, Survey reports of oral conditions among children 1 year and a half - 3 years, Nan Province, Wiangsa Hospital, Nan (in Thai)
[8] Khomkhum, W. and SupUdom, B., 2011, Dental Health Care Behaviors of Parents for Pre-school Children in Sawi District, Chumphon Province, Khon Kaen University, Khon Kaen. (in Thai)
[9] Ouijirakul, L., 2013, Association between Child Care Behaviors and Early Childhood Caries in Sakaew Province, Proceeding at the 4th Hat Yai Academic Conference, Songkhla, 703 p. (in Thai)
[10] Weinstein, P., 2004, Motivating parents to prevent caries in their young children, JADA. 135: 731-738.
[11] Wongkangthep, S., 2005, Oral hygiene promotion model to reduce dental caries in primary school aged children, Dental Public Health Division, Department of Health, Bangkok. (in Thai)
[12] Tatnantakul, P., 2013, Factors related to dental caries in early childhood Phrom Khiri District Nakhon Sri Thammarat, Master Thesis, Mahidol University, Bangkok. (in Thai)
[13] Kongmuangp Phrae, W., Kittipichai, V. and Pitikulang, S., 2017, Dental caries preventive behaviors among guardians of preschool-children in child development centers, Phothong district, Angthong province, J. Publ. Health 47(2): 189-199. (in Thai)
[14] Phetcharat, A. and Keeratisiroj, O., 2017, Factors Associated with Number of Dental Caries among Early Childhood in Child Development Center Tritrung Sub-district, Muang District, Kamphaengphet Province, Master Thesis, Naresuan University, Pitsanulok. (in Thai)
[15] Poawattana, A., 2011, Promotion of Health and Disease Prevention in the Community, Applying Concepts and Theories in Practice, Ban Nana Witthaya Printing LP., angkok. (in Thai)
[16] Tansakun, S., 2007, Behavioral Science: Guidelines for Health Education and Health Promotion, Department of Health Education and Behavioral, Faculty of Public Health, Mahidol University, Bangkok. (in Thai)
[17] Kongthanphet, W., 2016, Dental Caries Preventive Behaviors among Guardians of Preschool-Children in Child Development Centers, Phothong District, Angthong Province, Angthong. (in Thai)
[18] Niyomkarn, N., 2011, Knowledge, perception, and oral health behavior of Carekeepers, Preschool Children Center, Pungrad subdistrict, Klaeng district, Rayong province, J. Health Edu. 34(119): 38-48. (in Thai)
[19] Yosit, U., 2015, Behaviors and Factors Associated with Oral Health Care by Parents of Preschool Children in Child Care Centers, Tha Pha District Municipal, Lampang Province, Master Thesis, Thammasat University, Lampang. (in Thai)
[20] Thomya, W., 2016, Level of knowledge, confidence in their ability and behavior of dental health care for children of parents with small children, teeth not decayed and tooth decay Nong Khae municipality, Saraburi province, Thai Dent. Publ. Health J. 21(2): 28-36. (in Thai)
[21] Phengmusor, A., 2017, Factors Affecting Practice of Parents on Dental Care of Preschool-aged Children in Nong Chik District, Pattani Province, Prince of Songkla University, Songkla. (in Thai)
[22] Piwsawang, S., Ampai, P., Kumthong, C., Pradidsilapachot, V. and Srimakutphun, N., 2017, The dietary habits that affect the oral health of pre-school children at Ban Tanab Child Development Center, Tambon Thung Kula, Tha Tum district, Surin province, Res. Develop. J. Suan Sunandha Rajabhat Univ. 9(3): 20-30. (in Thai)
[23] Raktao, U. and Wongwech, C., 2558, Knowledge, attitude and practice parents/guardians regarding oral health care of pre-school children, South. College Network J. Nurs. Publ. Health 2(1): 52-64. (in Thai)
[24] Wong Kongka Thep, S., 2008, The need to access oral health services of Thai people, J. Health Syst. Res. 2(4): 44-53. (in Thai)
[25] Yakaew, C., Siriprichayakorn, R., Yok-in, J., and Piyajitti, A., 2017, Behavioral the Participation of Parents in the Promotion of Early Childhood Learningthe Child Development Center Eastern Region, Suan Dusit Rajabhat University, Bangkok. (in Thai)
[26] Boonsong, P., 2017, Factors influencing the adoption of promoting the cultivation of black glutinous rice in Chalae sub-district, Singhanakhon district, Songkhla province, Thai Sci. Technol. J. 25(5): 813-822.
[27] Pinitkit, Y., 2016, The effects of a dental health education program toward parents, oral health care behaviors of preschoolers, Thai Den. Pub. Health J. 21(2): 20-27. (in Thai)
[28] Pengpan, K., Boonchalew, S., Palinthon, N. and Supatjomnean, S., 2018, Factors related to health promotion behaviors of pre-school children as perceived by parents. Proceeding of the RTUNC 3rd National Conference, Ubon Ratchathani. (in Thai)
[29] Sopa, T., 2013, Factors related to the caries status in preschool children in the child development center, Chiang Dao district, Chiang Mai province, Ganesha J. 9(2): 81-95. (in Thai)
[30] Hampromarat, K., 2014, Parental knowledge, attitude, and practice of dental health care for preschool children in Nakhonchaiburin region, Naresuan Univ. J. Sci. Technol. 22(3): 58-68. (in Thai)
[31] Wongwandee, W., 2011, Parent’s Behavior to Dental Health Care of Preschool Child in Child Development Center Akatumnuay Municipality, Akatamnuay District, Sakonnakhon Province, Doctoral dissertation, Phranakhon Rajabhat University, Bangkok. (in Thai)