ปิดให้บริการงานวารสารวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2567 และจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

*ผู้นิพนธ์สามารถส่งบทความได้ตามปกติ

3ba3571ddd451bec1.png