Vol. 16 No. 2 (2566): July - December 2023

					View Vol. 16 No. 2 (2566): July - December 2023
Published: 2023-12-28

บทความวิจัย