การพยากรณ์ความเสียหายของชิ้นส่วนเครื่องยนต์อากาศยานด้วยเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ผู้แต่ง

  • วิรากานต์ กิตติบวรกุล -
  • ศรายุทธ นนท์ศิริ
  • พิชิตชัย คำอินทร์

คำสำคัญ:

การเรียนรู้ของเครื่อง, การคาดการณ์ความเสียหาย, การบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์, เครื่องยนต์อากาศยา, ชุดข้อมูล N-CMAPSS

บทคัดย่อ

----

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2022-06-30