เผยแพร่แล้ว: 2022-06-30

การศึกษาประสิทธิภาพในการฝังอัญมณีโดยการใช้การวิเคราะห์ด้วยภาพ

กัญญณัช คุณาบุตร, ศรายุทธ นนท์ศิริ, ณปภัช วิชัยดิษฐ์

29 - 46