ข้อควรพิจารณาในความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตัวอย่าง

Main Article Content

ณัตติฤดี เจริญรักษ์
นัท กุลวานิช

Abstract

Abstract


“How reliable are surveys?” This question might arise when you read the survey results. In fact, error in survey data can result in poor reliability and validity, and there are many factors to consider when using these data, for example, sampling method used in data collection, type of questions asked in questionnaire, and weight adjustment assigned to each survey respondent. In this article, we propose all issues for consideration in reliability of survey data. First, sampling frame indicates the coverage of target population in survey. Second, sampling methods explain how survey was conducted and what sample size is needed for the survey. Third, questionnaire design indicates the reliability of survey answers. Fourth, fieldwork activities ensure the quality of the field processes. Fifth, weighting procedure is designed to remove bias from a survey data and make the sample more closely represent the population. The final factor is the interpretation and the conclusion of the survey results. These factors will help readers to determine whether survey data is reliable. 


Keywords: surveys; reliability; sampling method; questionnaire

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
วิทยาศาสตร์กายภาพ
Author Biographies

ณัตติฤดี เจริญรักษ์

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นัท กุลวานิช

ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

References

[1] Bloomberg Businessweek, 2016, Trump’s Data Team Saw a Different America – and They Were Right, Available Source: https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-10/trump-s-data-team-saw-a-different-america-and-they-were-right, January 10, 2017.
[2] Dillman, D., 2008, The Logic and Psychology of Constructing Questionnaires, pp.161-175, In de Leeuw, D., Hox, J. and Dillman, D. (Eds.), International Handbook of Survey Methodology, CRC Press, Florida.
[3] Blumberg, S.J. and Luke, J.V., 2016, Wireless Substitution: Early Release of Estimates from the National Health Interview Survey, January-June 2016, National Center for Health Statistics, Available Source: https://www.cdc.gov/nchs/data/nhis/earlyrelease/wireless201612.pdf, December 15, 2017.
[4] Kennedy, C., Blumenthal, M., Clement, S., Clinton, J.D., Durand, C., Franklin, C., McGeeney, K., Miringoff, L., Olson, K., Rivers, D., Saad, L., Witt, E. and Wlezien, C., 2016, An Evaluation of 2016 Election Polls in the U.S., Available Source: http://www.aapor.org/Education-Resources/Rep orts/An-Evaluation-of-2016-Election-Polls -in-the-U-S.aspx, December 12, 2017.
[5] Benjamin, L.M. and Dillman, D.A., 2011, Surveying the general public over the internet using address-based sampling and mail contact procedures, Publ. Opin. Quart. 75: 429-457.
[6] Dillman, D.A., Smyth, J.D. and Christian, L.M., 2014, Internet, Mail and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method, John Wiley & Sons, Inc., New Jersey.
[7] Kish, L., 1965, Survey Sampling, Wiley, New York.
[8] บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์, เจาะข่าวเด่น 2 มุมมอง : ธุดงค์ ธรรมกาย ตอน 1, แหล่งที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=dnEFGdsqaLk, 2 กันยายน 2558.
[9] Huff, D., 1954, How to Lie with Statistics (illust. I. Geis), Norton, New York.
[10] อัจฉราวรรณ งามญาณ, 2554, อันเนื่องมาแต่สูตรของยามาเน่, ว.บริหารธุรกิจ 34(131): 46-60.
[11] Meager, N., 2016, Making sense of Brexit: How Brexit may change the shape of U.K. social research, SRA Research Matters, September, 2016: 1.
[12] Fowler, F.J., 1995, Improving survey questions: Design and evaluation, Sage Publications, Sage Publications, California.
[13] Kane, E. and Macaulay, L., 1993, Interviewer gender and gender attitudes, Publ. Opin. Quart. 57: 1-28.
[14] Tourangeau, R., Rips, L.J. and Rasinski, K., 2000, The Psychology of Survey Response, Cambridge University Press, Cambridge.
[15] Jans, M.E., 2010, Verbal Paradata and Survey Error: Respondent Speech, Voice, and Question-Answering Behavior can Predict Income Item Nonresponse, Ph.D. Dissertation, The University of Michigan, Michigan.
[16] Bowling, A., 2005, Mode of questionnaire administration can have serious effects on data quality, J. Publ. Health 27: 281-291.
[17] กรุงเทพธุรกิจ, เปิดผลโพลรัฐบาล ผ่านนโยบายคุมสลาก, แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/679698, 23 ธันวาคม 2558.