Vol. 18 No. 2 (2566): July - December

					View Vol. 18 No. 2 (2566): July - December
Published: 2023-12-22

บทความทางวิชาการ (Article)