เกี่ยวกับวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2024-06-30

ฉบับเต็ม

Research article

ดูทุกฉบับ