วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 เป็นฉบับปลายปีส่งท้ายปี 2566 ที่มีสภาพอากาศหนาวเย็นมาเยี่ยมเยือนกันบ้าง แม้ว่าจะปีเก่ากำลังจะหมดไป แต่งานวิจัยก็ยังต้องเดินหน้าต่อไป ดังนั้นวารสารวิจัยฯ ฉบับนี้จึงมีบทความวิจัยที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ และภูมิสถาปัตยกรรม เป็นต้น ตัวอย่างเช่นเรื่อง การทำนายค่า CBR ของดินโดยการโปรแกรมหลายนิพจน์ การออกแบบชุดทดสอบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์สำหรับเพาะเห็ดนางฟ้า การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้รีดิวซ์กรานออกไซด์-เหล็กออกไซด์คอมโพสิตเพื่อการกำจัดโครเมียมเฮกซะวาเลนต์ในน้ำเสีย การพัฒนผลิตภัณฑ์เม็ดเจลน้ำส้มซ่าทรงกลม เป็นต้น โดยทุกเรื่องได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาวิชาของบทความวิจัยจำนวน 3 ท่าน ทางวารสารฯ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และนักวิจัยตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจได้ส่งบทความวิจัยมาลงตีพิมพ์เผยแพร่ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์แต่อย่างใด
ในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 นี้ ทางกองบรรณาธิการและทีมงานของวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ขอกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านได้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขในชีวิตครอบครัวตลอดไป สวัสดีครับ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา
บรรณาธิการวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Published: 31-12-2023

Design of Temperature and Relative Humidity Test Kit for Grey Oyster Mushrooms Cultivation

Sukanya Thongyothee, Wiriya Dangton, Veerayut Jeepetch, Arayan Wongniyom, Chainarong Lomchangkum, Chawanan Thongyothee

24-34

Development and Testing of Orchid Planting Materials using Oil Palm Empty Fruit Bunches

Ohm Srinawakron, Piyapong Sriwongras, Kiatkamjon Intani , Supakit Sayasoonthorn

35-46

Product Development of Bitter Orange (Citrus aurantium L.) Gel Bead

Sineenart Suktanarak, Benjang Aschariyaphotha, Wattana Aschariyaphotha

66-74