เผยแพร่แล้ว: 2023-04-28

การดูดซับสีมาลาไคท์ กรีนโดยใช้ถ่านกัมมันต์เชิงแม่เหล็ก

ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ , ราตรี ฝาชัยภูมิ , ธัญญารัตน์ แก้วพิทูลย์

33-43