วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวารสารทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เริ่มพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบตีพิมพ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 และเริ่มเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กับรูปแบบตีพิมพ์เมื่อปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในด้านการศึกษาและวิจัยต่อไป

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ปีละ 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์) ฉบับที่ 2 (มีนาคม-เมษายน) ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน) ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม-สิงหาคม) ฉบับที่ 5 (กันยายน-ตุลาคม) และฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน-ธันวาคม)

ค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ : ไม่มี

ISSN: 0858-4435

E-ISSN: 2651-1231

Vol.31 No.5 (September-October 2023)

Published: 2023-10-31

Some Properties of a Toeplitz Matrix Pn (a, b, c)

Poonchayar Patthanangkoor, Preewara Thikeaw, Chinchet Boonmalert

1-12

Variety Selection of Pomegranate and Micropropagation for Cultivation in Thailand

Weerasri Mektrong, Narongchai Pipattanawong, Somsak Rungaroon, Nuanprang Chaitakhob, Tassanai Jaruwattanaphan, Sanit Nirapath, Wanpen Srikaew, Chaya Chaiprasop

13-27

Domoic Acid in Stranded Marine Mammals in Thai Waters

Thitima Niyomsilpchai, Supanoi Subsinserm, Narumol Kornkanitnan, Piyarat Khumraksa, Patcharaporn Kaewmong, Rachawadee Chantra

28-50

Gamma Irradiation for Inhibiting Germination and Maintaining the Quality of Fresh Lemongrass

Kanlaya Sripong, Thanwalee Srinon, Pongphen jitareerat, Prakaidao Yingsanga

51-66

Dosimetric Comparison of Esophageal Cancer Treatment Planning for VMAT technique Using 6 and 10 MV Photon Beams

Nipha Chumsuwan, Gadesuda Jankaew, Nasriyah Yamadibu, Chanatorn Saelim, Akanit Thongsrichum

67-77

View All Issues